Idræt

Hjem / Praktik / Bold

Bold

Boldspil er et af de tre hovedområder, som undervisningen i idræt omfatter. Både praktisk/teknik og teoretisk/taktisk vil I blive præsenteret for et fokus omkring tværgående ligheder og forskelle boldspillene imellem.

Mulige tilgange til boldspilsundervisningen kan være gennem fx. boldbasis og teambuilding. I begge tilfælde indsnævres fokus på de tværgående ligheder/forskelle - her omkring tekniske/taktiske basiselementer og elementer indenfor kommunikation og samarbejde.

 

Alle boldspil opererer med regelsæt og herunder en teknisk og taktisk ramme for forsvar og angrebsspil. Grundlæggende elementer går på tværs af boldspillene: Aflevering, modtagning, temposkifte, finter osv.. Med udgangspunkt i grundbegreberne: Grupper, kommunikation, samarbejde og rum er der opstillet følgende kategorier af boldspil:

 

1. KAOSSPIL (fx. fodbold, basketball, rugby, ultimate)

2. NET/VÆG SPIL (fx. volleyball, badminton, tennis, squash)

3. SLAGSPIL (fx. cricket, softball, rundbold, m-bold)

4. TRÆFSPIL (fx. golf, bowling, petanque, pool)

 

 

Spilhjulet

 

Boldspillenes grundlag - praksis og filosofi - kan synliggøres gennem arbejdet med selve boldspillenes rammer: Bane, bold, mål, antal deltagere og betingelser/regler (jf. "spilhjulet"), og hvordan disse rammer indvirker på et spils tekniske, taktiske, fysiske, psykiske og sociale elementer. Tænk blot på forskellene mellem volleyball og beachvolley, basketball og streetbasket. Små rammeændringer skaber nye spil, med nye udfordringer og ny signalværdi.

 

Ved at konstruere, gennemprøve og justere "egne" spil på baggrund af spilhjulet er det muligt at opnå en indsigt i størrelser som fx breddespil og dybdespil på en helt ny måde - simpelthen ved at arbejde med forskellige banestørrelser. Eller - hvad betyder antallet af deltagere for spillet? Hvordan ændres spillet? Hvad sker der, hvis der indføres flere bolde eller flere mål? Hvilke kvaliteter kan vi skrue op og ned på? Hvordan og hvorfor?

 

 

Træningsøvelser

 

 Regelkatalog:

 

 Badminton

 Fodbold

 Håndbold