Idræt

Hjem / Praktik

Praktik

Undervisningen i idræt foregår primært i Vejlby-Risskov hallerne, hvor vi råder over gymnastiksale, haller, svømmehal og undendørs boldbaner. De forskellige faciliteter går skift mellem klasserne 4 gange i et skoleår. Det betyder, at hver klasse har sit helt eget forløb i idræt, og at den teoretiske progression ikke nødvendigvis er ens i de forskellige klasser. Alligevel vil der være nogle faste ingredienser i undervisningen (jf. "bekendtgørelsen" og "idræt C på ÅA).

Ud over at undervisningen skal omfatte idrætter inden for de tre hovedområder: Boldsspil, bevægelse til musik og lyd, samt klassiske og nye idrætter, knytter der sig nogle specifikke krav til undervisningen, alle skal:

 

1. Udforme og udføre opvarmningsprogrammer til musik

2. Have indsigt i enkle test af kondition, muskeludholdenhed og bevægelighed

3. Udfærdige eget fysisk træningsprojekt med brug af træningsdagbog. Træningsprojektet skal fremlægges for resten af klassen med følgende teoretiske fokuspunkt; kobling mellem egne praktiske erfaringer og fysiologi og træningslære

 

Læs videre i undermenuen!

Herunder er der et kort over området ved Vejlby-Risskov hallerne: