Idræt

Hjem / Regler

Regler

Århus Akademi

Regler for elevers deltagelse i faget idræt og bedømmelseskriterier i idræt

 

 

Kriterier for deltagelse:

 

Idræt er et bevægelsesfag. Elever kan ikke føres tilstede i idræt, hvis de ikke deltager aktivt fysisk.

 

Hvis eleven ikke kan deltage aktivt fysisk, bliver eleven ført fraværende.

 

Hvis eleven har et fysisk problem, skal han/hun fortælle det til idrætslærerne, som tager stilling til, om det er forsvarligt, at eleven deltager. Hvis eleven har problemer med enkelte øvelser, og læreren skønner, at eleven kan deltage i idrætsundervisningen, giver læreren eleven alternative øvelser i stedet for de øvelser, eleven ikke kan klare.

 

Hvis ikke eleven deltager, vil eleven blive indberettet til samtale med rektor om problemet.

 

Hvis eleven ikke kan deltage i idræt i kortere eller længere tid, gælder de almindelige studie- og ordensregler (ret personlig henvendelse til Vicerektor Erik Storm).

 

Bedømmelseskriterier:

 

Idræt er ikke et eksamensfag, men for at gennemføre faget skal elever have udført og deltaget i evalueringen af eget opvarmningsprogram og træningsprojekt inden uge 11 (registreres i Lectio). Herud over henvises til bekendtgørelsens bedømmelseskriterier.

 

Den løbende evaluering, herunder aktivitetsniveau, opvarmningsprogram og træningsprojekt indgår i vurderingen af oprykning til 2. hf samt i vurderingen af det faglige grundlag for valg af B-niveau. For at gennemføre faget, skal eleverne have et tilfredsstillende fremmøde. Er idræt ikke gennemført på tilfredsstillende vis skal eleven have et ekstra eksamensfag på 2. hf.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

idrætslærerne og vicerektor