Udgivelsesoplysninger for Web-sted

HTML-kommentarerne på denne side indeholder de konfigurationsoplysninger, der gør det muligt for brugere at redigere sider på dit Web-sted ved hjælp af guiden Web-udgivelse eller programmer, som benytter guiden Web-udgivelse, f.eks. FrontPad, med det samme brugernavn og den samme adgangskode, som de ville bruge, hvis de redigerede med Microsoft FrontPage. Du kan finde yderligere oplysninger om API'er til guiden Web-udgivelse på Microsofts Internet SDK.