TSS - 199911#12; Hestekastanie
Hestekastanie
Den karakteristiske snoede stamme fremkommer ved at vedkarrene ikke er parallelle med træets længdeakse, men derimod forløber i spiraler om aksen. De spiralstillede vedkar trækker stammen i en ofte meget tydelig spiralform.

VESTERENG

Temasider om naturområdet - skov, græsmark og vådområder mellem Halmstadgade, Bodøvej, Paludan-Müllers Vej, Herredsvej og Oluf Palmes Allé.

Adgang nemmest fra Bodøvej ved CIF's boldbaner.

Denne forside indeholder lidt om områdets historie.
Skoven og vandhullerne har hver deres sider.
Nederst på siden en litteraturliste til alle temasiderne.Udvikling og historie


Kort efter Lokalplanforslag 401

Kort efter Århus Kommunes Naturforvaltning. Nord opad i kortet

Områdets højdepunkt er Bilbjerg (84 m; på ældre kort Bildbjerg).
Som kortet til venstre viser var der i 1965 skoven, elme alléen, et større vådområde mod øst, mergelgraven vest for Bilbjerg og flere små vådområder/vandhuller spredt i terrænnet.
Vesterengbæk var dog allerede på dette tidspunkt delvis udrettet. Med anlæggelsen af fodboldanlæggene ved Bodøvej i 1970'erne sænkedes vandstanden yderligere og de fleste vådområder forsvandt.
Kortet til højre viser området i dag: Tilbage er en tidvis udtørende sump (D) lige bag klubhuset , et tidvis udtørrende vandhul lige vest for skoven (B) og et lille vandhul øst for skoven (C), mergelgraven (A) vest for Bilbjerg og et kilde/sump-område (E) lidt syd for bækken.
Elmealléen er fældet pga elmesyge; men træerne skyder fra stubbene.

Nord for Vestereng (nord for det sidste stykke af Olof Palmes Alle) ligger en rest af det dige Dronning Margrethe I lod opføre 1375 som markering af hvortil Århus Bys markjorder gik. Jorderne indenfor diget var fælled for græssende dyr.

Dragonerne i Århus har fra slutningen af 1870 anvendt vestereng til græsningareal for hestene og som øvelsesterræn.
Under 2. verdenskrig blev der anlagt ammunitionsdepoter i skoven. Efter krigen blev skoven og engarealerne fortsat anvendt som øvelsesterræn indtil 1978. I 1994 blev arealerne udlagt til rekreativt grønt område.

 

 


Litteratur:

Tak til Århus Kommunes Naturforvaltning for tilladelse til brug af kortmateriale.


  feb. 2004