Gedehamsearter i Danmark. (De to snyltende arter er ikke afbildede) Skovgedehams (Dolichovespula sylvestris (Scopoli))


Skovgedehams: 13-15 mm; sort og gulstribet bagkrop med brede gule striber uden sorte pletter.
Hovedskjold: Midterfeltet med eller uden en lille sort plet.


 

ill. Helmut Hintermeier

 Norsk gedehams (Dolichovespula norvegica (Fabricius))


Norsk gedehams:11-14 mm; sort og rødgul-stribet bagkrop; især forreste felt med rødligt skær; forreste sorte felt kraftigt markeret.
Hovedskjold: Midterfeltet med trekantet eller pilformet sort plet

 
ill. Helmut Hintermeier

 Mellemstor gedehams (Dolichovespula media (Retz.))

Mellemstor gedehams: 15-19 mm; sort- og gulstribet bagkrop; de gule striber er meget smalle medens de sorte på hele bagkroppen er kraftgt markerede.
Hovedskjold:  Lodret sort linie i midterfeltet

 
ill. Helmut Hintermeier

 Almindelig gedehams (Paravespula vulgaris (L.))

Almindelig gedehams: 11-14 mm; sort- og gulstribet bagkrop med tydelige sorte pletter i de gule striber.
Hovedskjold: Ankerlignende sort tegning i midterfeltet

 
ill. Helmut Hintermeier

 Tysk gedehams (Paravespula germanica (Fabricius))

Tysk gedehams: 12-16 mm; sort- og gulstribet bagkrop med tydelige sorte pletter i de gule striber, de gule striber er bredere end hos almindelig gedehams.
Hovedskjold: Tre sorte pletter i midterfeltet

 
ill. Helmut Hintermeier

 Rød gedehams (Paravespula rufa (L.))

Rød gedehams: 10-14 mm; sort- og rødgul-stribet bagkrop med et meget bredt 2. felt. Striberne med sorte pletter; midterlinie lidt markeret.
Hovedskjold: Ankerlignende sort tegning i midterfeltet

 
ill. Helmut Hintermeier

 Stor gedehams (Vespa crabro L.)

Stor gedehams: 18-24 mm; meget store, brunligt behårede hvepse med rødbrune og gule striber på bagkroppen; 2. felt med en bred markering.
Hovedskjold: Rødbrun farvetegning; midterfelt uden markering

 
ill. Helmut Hintermeier

Illustrationer fra Helmuth Hintermeier: Wespen und Hornissen - Stiefkinder des Artenschutzes; Praxis der Naturwissenschaften - Biologie 48, 7; 1999; pp.1-13

Opdateret juni 2000