Træningsprojektet på Århus Akademi

 

Fysisk form og livsstil 2010

 

 

 

I perioden før efterårsferien afvikles træningsprojektet i alle første klasser: Det samlende tema er fysisk form (mere specifikt - konditionstræning og sekundært muskeludholdenhedstræning) og overordnet: LIVSSTIL, herunder mulige livsstilsemner som fx kost, søvn, alkohol og rygning!

Træningsprojektet tager udgangspunkt i en fælles ramme, som vil fremgå her på siden. Ud fra fællesrammen er der tilknyttet emner og materiale, som de enkelte klasser/idrætslærere kan plukke af og bygge videre på efter eget ønske.


 

FÆLLESRAMME

MATERIALE

uge
33

 Optakt til træningsprojekt

Introduktion til træningsprojektet

(formalia + mulige tematiske indgange)

 

Konditionstest 1 (hal 3 eller 4)

 Testmateriale - data til måling af udvikling

 

Målsætning og træningsprogram

 

 uge 36

 Onsdag den 8/9:

Fællestime med Eskil Ebbesen

 

   

Relevant undervisningsmateriale/teoretiske input under forløbet

 

 

 

uge 40

Konditionstest 2 (hal 3 eller 4)

 

 

Projektfremlæggelse og evaluering 

Afslutning af træningsprojektet