Konditionstest

 

 

 

Se også konditionstests på motion-online

Dowload biptest på motion-online

 

Yo–Yo test (biptest)

 

Beregning af maksimal iltoptagelse (VO2 max) / kondital

 

Yo Yo udholdenhedstesten er baseret på 20 meters løbeintervaller. Forsøgspersonerne løber, når cd-afspilleren giver et BIP fra sig, og de skal forsøge at løbe de 20 meter før næste BIP etc. Ved hvert hastighedsniveau er der mellem 7 og 15 repetitioner, hastigheden stiger progressivt (20 hastigheder). Man starten på 8,0 km/t og hastigheden øges med 0,5 km/t ca. hvert minut.

 

 

                                     BeepTest

 

 

 

Forsøgs-beskrivelse:

q       I skal være to og to sammen.

q       I skal hver især bruge min. 10 minutter på opvarmning og udstrækning, inden I hver især testes.

q       Den ene løber og den anden registrerer på skemaet bagpå dette papir, hver gang makkeren har gennemløbet et interval (sætter en ring om tallet)

q       Den, der løber skal være inden for afmærkningen, når der siges BIP.

q       Hver gang løberen kommer for sent i mål, registreres det med et kryds over intervallet, og løberen gives en ADVARSEL. To advarsler i træk diskvalificerer løberen. 

q       Pulsen tages så snart løberen udgår. Det hjælper makkeren med.

 

 

Dine notater:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn:……………………………..

 

Køn:………………………………..

 

Antal meter.…………………….

 

Hvilepuls…..……………………..

 

Puls lige efter løbet…………………

 

Kondital: max VO2 (ml)/vægt (kg):......................

 


 

Testresultaterne omsat til konditionstal

 

Videnskabelige forsøg har klarlagt en sammenhæng mellem en udøvers resultat af YO YO udholdenhedstesten (udført indendørs) og dennes kondital (angiver kroppens evne til at optage ilt). Man kan således få et indtryk af en persons kondital ud fra testresultatet. Til dette formål kan nedenstående tabel anvendes (både for niveau 1 og 2 testen).

 

 

Testresultat

hastighedsniveau (gentagelser)  Konditionstal (ml. ilt pr. minut pr. kg legemsvægt)

 

5:2

27.1

12:4

52.0

17:10

70.9

5:4

28.0

12:6

52.6

17:12

71.4

5:6

28.6

12:8

53.1

17:14

72.0

5:9

29.9

12:10

53.7

18:2

72.6

6:2

30.5

12:12

54.2

18:4

73.1

6:4

31.4

13:2

54.9

18:6

73.6

6:6

32.2

13:4

55.5

18:8

74.2

6:9

33.2

13:6

56.0

18:10

74.8

7:2

34.0

13:8

56.6

18:12

75.3

7:4

34.6

13:10

57.1

18:14

75.9

7:6

35.5

13:12

57.7

19:2

76.4

7:8

36.1

14:2

58.1

19:4

77.0

7:10

36.7

14:4

58.7

19:6

77.5

8:2

37.5

14:6

59.2

19:8

78.1

8:4

38.3

14:8

59.8

19:10

78.6

8:6

39.1

14:10

60.4

19:12

79.2

8:8

39.7

14:13

61.2

19:15

80.0

8:10

40.6

15:2

61.7

20:2

80.5

9:2

41.1

15:4

62.2

20:4

81.1

9:4

41.6

15:6

62.8

20:6

81.6

9:6

42.4

15:8

63.3

20:8

82.1

9:8

43.9

15:10

63.9

20:10

82.7

10:2

44.4

15:13

64.7

20:12

83.2

10:4

45.0

16:2

65.2

20:15

83.8

10:6

45.7

16:4

65.8

21:2

84.5

10:8

46.3

16:6

66.3

21:4

85.1

10:11

47.4

16:8

66.9

21:6

85.6

11:2

47.9

16:10

67.4

21:8

86.1

11:4

48.5

16:13

68.2

21:10

86.7

11:6

49.2

17:2

68.7

21:12

87.2

11:8

49.9

17:4

69.2

21:14

87.8

11:11

50.9

17:6

69.8

21:16

88.3

12:2

51.4

17:8

70.3

 

 

 

Værdier for Elite-idrætsfolk

 

I skemaet nedenunder er angivet gennemsnitsværdier og variationsbredde for eliteløbere og elitefodboldspillere, der har gennemført niveau 1 testen udendørs.

  

 

Eliteløbere

Elitefodboldspillere

Gennemsnit

72.6

61.7

Variationsbredde

68.7 – 82.1

57.1 – 72.6