4. SHAPE/form - eller relationsbevidsthed: Hvilke former indgår bevægelsen i?

 

 

Runde cirkulære former (rundkredsen) - her i modsætningen til de diagonale og lige bevægelser, der kan markeres med stokkene/kostene?

      

 

 Lige former - her på række:

 

 

Bølgeform?:

 

Kaotiske former?: