Opvarmningsprogram på Århus Akademi

 

 

I alle idrætsklasser på Århus Akademi afvikles en projektperiode, hvor der arbejdes teoretisk og praktisk med opvarmningsprogrammer.

Projektets indhold tager udgangspunkt i en fælles ramme, som fremgår herunder. Alle klasser præsenteres for den samme teori og de samme produktkrav.

 

 

 Fællesramme

 1.

 TEORI OM OPVARMNING

Hvorfor varme op?

Hvordan lave et alment opvarmningsprogram?

Hvordan finde den rigtige musik til programmet?

 2.

 GRUPPEARBEJDE OMKRING PROGRAM OG RAPPORT

 3.

 FREMVISNING OG EVALUERING (evalueringsskema til inspiration)

 4.

 PRODUKTKRAV - SKRIFTLIG RAPPORT SOM AFLEVERES PÅ LECTIO