Musikledsagelse

For at motivere til bevægelse og for at sikre et fornuftigt arbejdstempo samt en rimelig variation og kreativitet i øvelserne bruger man ofte musikledsagelse til et opvarmnings­program. For at sikre at musikken ikke bare bliver en form for baggrundsmusik følger her nogle råd, som gør det lettere at sætte musik og bevægelse sammen.

Først findes de musikstykker, der er egnede til opgaven. Med mindre man er meget musikalsk, vælger man med fordel enkle taktfaste musikstykker. Tempoet i musikken angives med antal taktslag pr. minut, der forkortes, BPM, efter den engelske betegnelse beats per minute. En anden måde at bestemme tempoet i et musikstykke på, kan gøres ved at tælle tiden for 16 taktslag.

Øvelse

BPM

Tid pr. 16 taktslag

Gang

120-135

7-8 sek.

Løb

160-180

5-6 sek.

Hop

130-150

7 sek.

Sving

120-140

8-9 sek.

Styrke

110-130

7-9 sek.

Ved øvelsesvalg til et musikstykke skal man være opmærksom på om musikkens karakter passer til øvelsernes karakter.

FIND OPMÅLT MUSIK HER

Endelig tilstræber man ved skift til en ny øvelse at følge den struktur der ofte ligger i musikken. Det meste rytmiske musik er sammensat af enheder. hvor man kan tælle 4-8-16-32-64. Derfor er det en god ide at gentage øvelserne i et antal, der er deleligt med 4. Hvis du i stedet for 8 gentagelser af en øvelse vælger 10, forskyder du øvelsen i forhold til musikken. Vær også opmærksom på, at ikke alle musikstykker er helt skematisk bygget op. Der kan fx godt være puttet mellemspil og et par ekstra taktslag ind hist og her. Vær også opmærksom på, at pladsforhold, kropsdimensioner mm. betyder noget for tempoet. Afprøv derfor musik og øvelser under realistiske forhold.

Hvis du ønsker at udnytte musikkens komposition og strukturere dit øvelsesvalg efter versene, omkvædene og evt. mellemstykke, kan du tælle musikken op, som vist i eksemplet HER. Læg mærke til at hver lodrette streg repræsenterer 4 takter, og hvordan vers, omkvæd og mellemspil nøje er bygget op over enheder på 4 x 4 takter.