Kondition

 

 

 

Herunder kan I finde:

1) Kondition

2) Kredsløbet og de aerobe processer

3) Hvordan virker konditionstræning

4) Konditionstræning, se videre LØBETRÆNING

5) konditest

 


 

Kondition

Kondition er et udtryk for evnen til at optage, transportere og udnytte ilt (aerob kapacitet, aerob = iltkrav). Når vi påbegynder et fysisk arbejde, ved vi instinktivt at kroppen behøver ilt. Så snart arbejdet strækker sig over 10-15 sekunder, begynder vi at hive efter efter vejret. Jo længere og jo hårdere vi arbejdere, desto mere forpustede bliver vi. Kroppens aerobe kapacitet kan måles via konditallet:

Konditionstal = ml. O2 / kg. legemsvægt/ min.

 


Konditallet tager højde for, at den ilt man kan optage i kroppen skal fordeles i de arbejdende muskler. En god iltoptagelse og dermed et godt kondital skal altså ses i forhold til kropsstørrelsen.

 


 

Kredsløbet og de aerobe processer

 

Alle kroppens celler, hvad enten det drejer sig om leverceller, hjerneceller eller muskelceller (muskelfibre), er afhængige af, at der er tilstrækkeligt med energi til rådighed for at de kan fungere. Din maksimale fysiske ydeevne er betinget af, hvor megen energi der kan omsættes i musklerne, og om du er i stand til at bringe tilstrækkeligt med ilt og næringsstoffer (især kulhydrat og fedt) ud til de arbejdende muskler, inden de løber tør for energi. De enkelte muskelceller bruger udelukkende nogle energirige fosfatforbindelser, der kaldes ATP og CP, til deres arbejde. Lageret i musklerne er ikke større, end at det rækker til 6-10 sekunders arbejde, så lige så snart du begynder at bruge af lageret, går kroppen straks i gang med at genopbygge ATP. Det kan ske ved at:

 

1) Kulhydrat nedbrydes til glykogen, glukose og spaltes.

2) Kulhydrat og fedt nedbrydes og forbrændes.

 

Spaltningsprocessen kræver ikke ilt - den er anaerob, mens forbrændingsprocessen kræver ilt - den er aerob. Den anaerobe proces er hurtig men koster i lagerkapaciteten (musklens glykogenlager)! Det er mere økonomisk (men en langsommere proces) for kroppen at genopbygge ATP ved at nedbryde næringsstoffer med ilt. Til gengæld behøver vi i nogle situationer at kunne omsætte masser af energi inden kredsløbet kan leverer den ilt, der behøves i musklerne (fx. i en spurt eller blot når vi fra gang begynder at løbe).

 

Ilten findes i rigelig mængde i luften, vi ind­ånder, og den går over i blodet via lungerne. Her bytter den plads med den kuldioxid, der er et affaldsprodukt fra de aerobe energiprocesser. De to andre stoffer, kulhydrat og fedtstof, findes på lager i kroppen.

Ilten skal transporteres fra lungerne ud til musklerne, og det sker ved hjælp af dit kredsløb. Det er et lukket rørsystem med hjertet som den centrale pumpe.

 

 


Her ses et arbejde, som i begyndelsen ikke kan dækkes ind via aerob energiomsætning. Derfor bruges der kraftigt af musklernes lagrer via anaerobe processer. Iltoptagelsen øges hurtigt, men først efter et stykke tid nås et plateau (steady state), hvor iltoptagelsen er tilstrækkelig til at dække energiomsætningen. Dette plateau svarer til, at vejrtrækningen stabiliserer sig og man har fundet en "løberytme" og et tempo som man kan holde, uden man pludselig begynder at hive efter vejret.
 

 

Efter løbets ophør forbruger kroppen stadig en del energi. Efter et løb falder pulsen ikke lige med et slag ned på hvileniveau, hjertet hamrer af sted, og vi er forpustede. Vi tilbagebetaler den iltgæld, som vi stiftede i løbets startfase. De lagrer som vi tærede på, bliver nu genopbygget gennem energi, der omsættes med ilt.


 

Hvordan virker konditionstræning?

 

Gennem konditionstræning presses kroppen til at forbedre alle involverede led i respirationsprocessen: evnen til at optage ilt (lungerne), transportere den (hjerte og kredsløb) og udnytte den (lagringsmulighed, hurtigere processer og større forbrændingskapacitet i muskelfibrene):

Minutvolumen (blodmængde/min.)= slagvolumen  (blodmænge/slag) * puls (slagfrekvens)

 

Som de fleste ved, får man gennem konditionstræning en lavere puls. Det gør man fordi slagvolumen øges. Man kan altså arbejde hårdere ved samme puls, som før træningsforbedringen. Det er yderst hensigtsmæssigt, da alle har et loft for pulsfrekvensen. Max. pulsen falder med alderen: En meget groft estimat lyder:

 

Maximale puls = 220 - alderen

 

Den sidste graf siger noget om iltdifferencen mellem det iltede arterielle blod og det af-iltede venøse blod: Hos den trænede er differencen større, udnyttelsen er bedre! 

 


 

Konditionstræning

 

Konditionstræning har to parametre: Mængde og hastighed. Kondition har at gøre med, hvor udholdende du er over tid og med hvor stor hastighed, du kan overkomme kortere og længere afstande. Du har sikkert oplevet, at du kan arbejde med højere intensitet desto kortere tid arbejdet taget. Skal du derimod fx løbe langt - så går det ud over intensiteten. I de fleste sportsgrene er det ikke nok, at være udholdende over lang tid ... alle kan gennemføre en maraton (siger man!), men det der gælder, er jo at gennemføre en maraton på kortest mulig tid. Det er det samme i boldspil: Det er fint at kunne udholde fodboldkampens 90 minutter, men du skal altså også først på bolden, før det betyder noget!

 

For at tilgodese begge parametre arbejder man i praksis med to forskellige typer konditionstræning, som komplementerer hinanden: En træningsform hvor fokus ligger på "mængden", (kontinuerlig træning) og en træningsform hvor fokus ligger på intensiteten (intervaltræning).

 

Klik videre i figuren:

 

Læs mere om konditionstræning på fx. motion-online

 

 


 

Konditionstest

 

Se også konditionstests på motion-online

Dowload biptest på motion-online

 

Yo–Yo test (biptest)

 

Beregning af maksimal iltoptagelse (VO2 max) / kondital

 

Yo Yo udholdenhedstesten er baseret på 20 meters løbeintervaller. Forsøgspersonerne løber, når cd-afspilleren giver et BIP fra sig, og de skal forsøge at løbe de 20 meter før næste BIP etc. Ved hvert hastighedsniveau er der mellem 7 og 15 repetitioner, hastigheden stiger progressivt (20 hastigheder). Man starten på 8,0 km/t og hastigheden øges med 0,5 km/t ca. hvert minut.

 

 

                                     BeepTest

 

 

 

Forsøgs-beskrivelse:

q       I skal være to og to sammen.

q       I skal hver især bruge min. 10 minutter på opvarmning og udstrækning, inden I hver især testes.

q       Den ene løber og den anden registrerer på skemaet bagpå dette papir, hver gang makkeren har gennemløbet et interval (sætter en ring om tallet)

q       Den, der løber skal være inden for afmærkningen, når der siges BIP.

q       Hver gang løberen kommer for sent i mål, registreres det med et kryds over intervallet, og løberen gives en ADVARSEL. To advarsler i træk diskvalificerer løberen. 

q       Pulsen tages så snart løberen udgår. Det hjælper makkeren med.

 

 

Dine notater:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn:……………………………..

 

Køn:………………………………..

 

Antal meter.…………………….

 

Hvilepuls…..……………………..

 

Puls lige efter løbet…………………

 

Kondital: max VO2 (ml)/vægt (kg):......................

 


 

Testresultaterne omsat til konditionstal

 

Videnskabelige forsøg har klarlagt en sammenhæng mellem en udøvers resultat af YO YO udholdenhedstesten (udført indendørs) og dennes kondital (angiver kroppens evne til at optage ilt). Man kan således få et indtryk af en persons kondital ud fra testresultatet. Til dette formål kan nedenstående tabel anvendes (både for niveau 1 og 2 testen).

 

 

Testresultat

hastighedsniveau (gentagelser)  Konditionstal (ml. ilt pr. minut pr. kg legemsvægt)

 

5:2

27.1

12:4

52.0

17:10

70.9

5:4

28.0

12:6

52.6

17:12

71.4

5:6

28.6

12:8

53.1

17:14

72.0

5:9

29.9

12:10

53.7

18:2

72.6

6:2

30.5

12:12

54.2

18:4

73.1

6:4

31.4

13:2

54.9

18:6

73.6

6:6

32.2

13:4

55.5

18:8

74.2

6:9

33.2

13:6

56.0

18:10

74.8

7:2

34.0

13:8

56.6

18:12

75.3

7:4

34.6

13:10

57.1

18:14

75.9

7:6

35.5

13:12

57.7

19:2

76.4

7:8

36.1

14:2

58.1

19:4

77.0

7:10

36.7

14:4

58.7

19:6

77.5

8:2

37.5

14:6

59.2

19:8

78.1

8:4

38.3

14:8

59.8

19:10

78.6

8:6

39.1

14:10

60.4

19:12

79.2

8:8

39.7

14:13

61.2

19:15

80.0

8:10

40.6

15:2

61.7

20:2

80.5

9:2

41.1

15:4

62.2

20:4

81.1

9:4

41.6

15:6

62.8

20:6

81.6

9:6

42.4

15:8

63.3

20:8

82.1

9:8

43.9

15:10

63.9

20:10

82.7

10:2

44.4

15:13

64.7

20:12

83.2

10:4

45.0

16:2

65.2

20:15

83.8

10:6

45.7

16:4

65.8

21:2

84.5

10:8

46.3

16:6

66.3

21:4

85.1

10:11

47.4

16:8

66.9

21:6

85.6

11:2

47.9

16:10

67.4

21:8

86.1

11:4

48.5

16:13

68.2

21:10

86.7

11:6

49.2

17:2

68.7

21:12

87.2

11:8

49.9

17:4

69.2

21:14

87.8

11:11

50.9

17:6

69.8

21:16

88.3

12:2

51.4

17:8

70.3

 

 

 

Værdier for Elite-idrætsfolk

 

I skemaet nedenunder er angivet gennemsnitsværdier og variationsbredde for eliteløbere og elitefodboldspillere, der har gennemført niveau 1 testen udendørs.

  

 

Eliteløbere

Elitefodboldspillere

Gennemsnit

72.6

61.7

Variationsbredde

68.7 – 82.1

57.1 – 72.6