Idræt

Hjem / Bekendtgørelse

Bekendt

Idræt C er obligatorisk for alle på 1. hf. Der er ingen afsluttende eksamen, men en række krav skal opfyldes for at bestå faget (se "Idræt C" og "Regler").

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for idræt C i bilag 13 i hf-bekendtgørelsen

Idræt B er et valgfag på 2. hf, som bygger videre på C-niveauet. Kursister skal have bestået idræt C for at kunne vælge idræt B.

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for idræt B i bilag 15 i "Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser, valgfagsbekendtgørelsen